Regulamin

§1. Strony transakcji

1. Sklep Internetowy działający pod adresem krajalnice.info jest oddziałem firmy Hurtownia Gastronomiczna Sp. z o.o., prowadzi sprzedaż wysyłkową urządzeń gastronomicznych.
2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma Hurtownia Gastronomiczna Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach krajalnice.info w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez:
– wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie krajalnice.info;
– kontakt telefoniczny z handlowcem Sklepu, dostępnym pod numerem +48 111 888 333 lub +48 611 888 333 lub innymi numerami podanymi na stronach internetowych Sklepu;
– przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklep@hurtowniagastronomiczna.eu

§ 4. Potwierdzanie zamówień

1. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w terminie 3 dni roboczych
3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą .

§ 5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
– przelewem przed dostawą towaru – Sklep Internetowy wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.
2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy

§ 6. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Hurtownia Gastronomiczna zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
4. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 1 dzień roboczy w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 1 lub 2 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
5. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 7. Dostawa towaru

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym firmy Hurtownia Gastronomiczna Sp. z o.o. realizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
3. Zamówienia o wartości ponad 500.00 zł netto realizujemy bezpłatnie na terenie całego kraju, za wyjątkiem przesyłek dostarczanych w soboty oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

§ 8. Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.
3. Firma Hurtownia Gastronomiczna Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
4. Firma Hurtownia Gastronomiczna Sp. z o.o. umożliwia montaż zakupionego towaru przez wykwalifikowany personel oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzeń za dopłatą.

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.
3. Firma Gastromer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru
4. Firma Gastromer umożliwia montaż zakupionego towaru przez wykwalifikowany personel oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzeń za dopłatą

§ 9. Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „protokołu reklamacji”.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Koszty przesyłek kurierskich związane z naprawami serwisowymi prowadzonymi przez Sklep Internetowy pokrywa nabywca.
3. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.

§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy firmy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i możliwości zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego – to jest w Oleśnie.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: biuro@krajalnice.info
5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.